Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 30 maart 2016

De prijswinnaars v.l.n.r: Andries Gillebaard, Andries Engbringhof en Tjeerd Bouma.

92 stuks 55-plussers in De Trije.

Met een paar afmeldingen en onverwachte aanmelding wist Piet Keizer ondanks de afwezigheid van Foppe de Vries (beterschap!) alle partijen in goede banen te leiden.

Met ’t swit op’e kop druk bezig met lijsten bijhouden, omroepen en commentaar verwerken.

Aan het einde van de dag weer 16 prijswinnaars met deze keer 3 nieuwe hoofden die door de krans gestoken werden.

De uitslagen:

A-klasse 1. Tjeerd Bouma, Leeuwarden
2. Monte Hallema, Franeker

3. Jan Feenstra, Winsum
4. Ale Mosselman, Goutum
5. Reinder Koops, Emmen

B-klasse 1. Andries Gillebaard, Heerenveen
2. Koop Scholten, De Wilgen
3. Klaas Postma, Heerenveen
4. Eeltje Wiersma, Berlikum
5. Freek Kuipers, Drachten
6. Jelle de Haan, St. Annaparochie
C-klasse 1. Andries Engbrenghof, Franeker
2. Henk Bootsma, de Knipe
3. Rienk Rienks, Beetgumermolen
4. Tjeerd de Jong, Witmarsum
5. Tom Zuiderhof, Harlingen

 

Scroll naar boven