Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 3 januari 2018

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Sjouke Herrema – Hoorn, Lieuwe Bosch – Tzum en Jelle Velsma-Tzummarum

Hutspot partij 55+.

102 kaatsers werden woensdag 3 januari 2018 in de Trije welkom geheten door de voorzitter Piet Bosgraaf waarbij wederzijds de beste wensen werden uitgewisseld. Nadat ook alle kaatsers elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar hadden toegewenst kon de eerste wedstrijd van het jaar beginnen.
Er wordt traditioneel begonnen met de Hutspot partij. Sponsor Hans Hilarides uit St. Jacobiparochie had weer een kar vol zakken jirpels, woartels en siepels meegenomen. Na afloop van deze dag mochten de volgende winnaars de zakken inclusief een rookworst inladen.

A klasse 1. Lieuwe Bosch Tzum (21-10)
2. Ane Kramer Sneek (21-10)
3. Oeds Broersma Witmarsum (21-12)
4. Jan Sipma Franeker (21-12)
5. Monte Hallema Franeker (21-12)
6. Hielke Braaksma Emmen (21-13).
B klasse 1. Jelle Velsma Tzummarum (21-6)
2. Jan de Ridder Tolbert (21-8)
3. Henk Noordbruis Marsum (21-9)
4, Wim Jousma Tytserk (21-10)
5. Rients Wartena Burgum (21-11)
C-klasse 1. Sjouke Herrema Hoorn (21-5)
2. Martinus van der Meer Witmarsum (21-8)
3. Andries Engbringhof Franeker (21-11)
4. Bauke Jousma Menaam (21-13)

De volgende wedstrijd is op 17 januari 2018 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven