Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 3 februari 2016

De winnaars v.l.n.r.: Gooitzen Roorda, Jaap Zondervan, Jurjen Tiesnitch en Eddy van der Lei.Veel winnaars bij de 55+.

Met 105 kaatsers was het weer een volle bak in de Trije te Franeker. De mannen moesten flink achter de vodden gezeten worden om iedereen op tijd klaar te lasten zijn. Er werden weer spannende partijen verkaatst maar soms ook minder spannende. Met 6-0 verliezen is nooit leuk maar volgende keer meer succes. Aan het einde van de lange dag kon de vooriztter maar liefst 17 prijzen uitreiken en 4 kransen door 2 winnaars in dezelfde klasse met hetzelfde aantal punten.

De uitslag:

A-klasse 1. Jurjen Tiesnitch, Westhoek en Edde van der Lei, Leeuwarden
3. Jan de Jong, Menaldum
4. Age van der Groot, Goënga
B-klasse 1. Gooitzen Roorda, Vrouwneparochie
2. Jan Boorsma, Menaldum
3. Anne Dijkstra, Leeuwarden
4. Jan Spoelstra, Franeker
5. Klaas Postma, Heerenveen
6. Wim Jousma, Tietjerk
7. Jelle Goudberg, Franeker
8. Leendert Terpstra,
9.Evert Heeg, Oosterlittens
C-klasse 1. Jaap Zondervan, Menaldum
2. Theo Smit, Franeker
3. Tjeerd de Jong, Witmarsum
4. Andries Engbringhof, Franeker

 

Scroll naar boven