Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 29 maart 2017

De winnaars v.l.n.r.: Eddy van der Lei, Lieuwe Bosch en Jaap Zondervan.

Gelukkig een regenachtige dag.
Terwijl het voorjaar er volop zit aan te komen met temperaturen tegen de 20 graden, was het vandaag met het weer ietsje minder. Dan valt het kaatsen in de hal nog te doen. Anders gaat het toch wel kriebelen om het veld weer op te gaan.
De 55-plussers waren voor de een na laatste keer in de Trije voor ze weer op het veld aantreden. Ze hadden er allemaal zin in want voor vier uur waren alle partijen gespeeld met weer bijna 100 kaatsers.

De uitslag in de verschillende klassen:

A-klasse: 1. Eddy van der Lei, Leeuwarden (21-4)
2. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-7)
3. Durk van der Schaaf, Stiens (21-11)
4. Gerrie Otter, Goutum (21-11)
5. Henk Porte, Leeuwarden (21-11)
6. Tjeerd Bouma, Leeuwarden (21-13)
7. Ale Mosselman, Goutum (21-14)
B-klasse: 1. Lieuwe Bosch, Tzum (21-5)
2. Piet Bierma, Dronten (21-7)
3. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-8)
4. Jan Bootsma, Wommels (21-8)
5. Jan Spoelstra, Franeker (21-8)
6. Harke Anema,Witmarsum (21-11)
7. Jelle de Haan, St. Annaparochie (21-13)
C-klasse: 1. Jaap Zondervan, Menaldum (21-10)
2. Jan P. Bennema, St. Annaparochie (21-11)
3. Hendrik Weiland, Koarnjum (21-11)
4. Jolly Dooper, Oentsjerk (21-13)
Scroll naar boven