Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 28 maart 2018

De winnaars vlnr: Jan de Ridder, Tolbert (winnaar 14 maart), Klaas Postma (Heerenveen), Germ Hallema (Jorwert) en Sjouke Herrema (Hoorn).

Volle bak bij de 55+

Met 108 kaatsers op de lijst was het volle bak in de Trije. Er moest stevig door gekaatst worden om half 5 te halen. Dit lukte net niet door de vele partijen die op 5-5 eindigden. De laatste partij werd op 5-5 beëindigd met een kaats. Het partuur Houtsma, Bosch en Wagenaar moesten deze kaats voorbij wat net niet lukte waardoor het partuur Jan de Jong, Bouwe van der Veer en Anne Kramer de winst pakten.
Erg sneu was het voor Teade de Vries die na een jaar afwezigheid het voor de eerste keer weer eens wilde proberen. Na de opslag wilde Teade de bal oppakken maar kwam ongelukkig ten val. Met wat lelijke scheurtjes in het gezicht naar de dokter. Op de vraag van de dokter hoe dat gekomen was, vertelde de 81 jarige het verhaal en besloot met de opmerking dat de opgeslagen bal in ieder geval in was geweest. Gelukkig viel de schade achteraf wat mee en kan Teade de volgende keer een tweede poging wagen. Jan de Ridder kreeg na afloop nog zijn krans van de vorige keer uitgereikt.

De winnaars van vandaag waren:

A-klasse 1. Germ Hallema, Jorwert (21-5)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-6)
3. Monte Hallema, Franeker (21-7)
4. Henk Porte, Leeuwarden (21-8)
5. Durk van der Schaaf, Stiens (21-9)
6. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-12)
B-klasse 1. Klaas Postma, Heerenveen (21-9)
2. Freek Kuipers, Drachten (21-10)
3. Jan Spoelstra, Franeker (21-12)
4. Wim Jousma, Tietjerk (21-12)
5. Bertus Veldman, Bolsward (21-13)
6. Jan de Ridder (21-15)
C-klasse 1. Sjouke Herrema, Hoorn (21-6 18-6)
2. Lieuwe Meijer, Minnertsga (21-6 18-8)
3. Martinus van der Meer, Witmarsum (21-7)
4. Andries Engbringhof, Franeker (21-7)
5. Jan Kwast, Harlingen (21-8)
6. Tom Zuiderhof, Harlingen (21-12)

De volgende wedstrijd is op 11 april 2018 aanvang 09:50 uur, in de Trije te Franeker. Daarna gaan we het veld weer in.

Scroll naar boven