Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 28 februari 2018

De winnaars v.l.n.r.: debutant bij de 55+ Eddy Sjollema (Harlingen), Jolly Dooper (Oentsjerk) en Jelle Velsma (Tzummarum).

IJskoude kaatsdag voor de 55+.

Terwijl het buiten -7 vroor met een stevige wind die het nog kouder maakte,  loeiden binnen in De Trije de kachels om de zaal een beetje aangename temperatuur te geven. Voor sommigen nog niet voldoende want er werd zelfs iemand met ijsmuts kaatsend gesignaleerd en de blokjeslopers hielden de jas maar aan. De wedstrijdleiding was zelfs maar verhuisd naar de kamer voor de wedstrijdleiding waar de kachel voor een aangename warmte zorgde.

Met 102 kaatsers op de lijst werden weer de nodige spannende partijen gespeeld met een aantal ‘alles aan de hang’ partijen. Bij de 55+ tellen de eerste twee partijen die op 5-5 6-6 eindigen als gewonnen partij voor een prijs. Uiteraard telt deze voor de verliezers niet in de competitiestand.

Aan het eind van de dag konden de volgende kaatsers hun prijs in ontvangst nemen:

A-klasse 1. Eddy Sjollema, Harlingen (21-7)
2. Daam van der Leij, Dronrijp (21-10)
3. Eeltje Wiesrma, Berlikum (21-10)
4. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-12)
5. Age van der Goot, Goënga (20-13)
6. Bouwe van der Veer, Winsum (20-15)
B-klasse 1. Jelle Velsma, Tzummarum (21-10)
2. Riens Wartena, Burgum (21-12)
3. Jelle de Boer, Oosterend (21-12)
4. Jan de Ridder, Tolbert (20-8)
C-klasse 1. Jolly Dooper, Oentsjerk (21-9)
2. MArtinjus van der Meer, Witmarsum (21-14)
3. Catrinus Helfrich, Franeker (20-10)
4. Anne Baarda, Menaldum, (20-12)
5. Siep Berkenpas, Balk (20-12)

De volgende wedstrijd is op 14 maart 2018, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50.

Scroll naar boven