Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 25 oktober 2017

 

 

De winnaars v.l.n.r.: Gerrie Otter, Theo Smit en Wieger Boonstra.

Vakantietijd bij 55+

Blijkbaar had de herfstvakantie invloed op het aantal kaatsers vandaag. Met ‘slechts’ 84 kaatsers op de lijst mocht dat echter de pret niet drukken. Voordeel was ook dat we anderhalf uur eerder klaar waren. De laatste partij hield de spanning erin. Redelijk gelijk liep de stand op naar 5-5 6-6. Het lukte Anne van der Werf niet de kaats te passeren waardoor Tjerk Jorritsma, Nanne Tigchelaar en Anne Dijkstra aan het langste eind trokken. Verder viel op dat vele kaatsers die 2 partijen gewonnen had niet de laatste partij binnen konden halen. Door de voorzitter werden slechts 8 kaatsers verblijd met een vleespakket van de slager uit St. Anne. De uitslag was als volgt:

A-klasse 1. Gerrie Otter, Goutum 21-4
2. Age van der Goot, Goënga 21-5
3. Roel Sijbesma, Easterein 21-8
B-klasse 1. Wieger Boonstra, Heerenveen 21-7
2. Lammer Miedema, Diemen 21-12
C-klasse 1. Theo Smit, Franeker 21-8
2. Jan de Jong, Dronrijp 21-14
3. Lieuwe Meijer, Minnertsga 20-15

 De volgende wedstrijd is op 8 november in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven