Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 26 oktober 2016

De winnaars v.l.n.r.: Wieger Boonstra, Pieter Bouma en Hielke Braaksma.

55+ weer actief in de Trije.

Ruim 100 kaatsers waren na 6 weken rust weer naar de Trije in Franeker gekomen om met elkaar de strijd aan te gaan. Helaas moesten velen vanaf Leeuwarden een flink eind omrijden doordat Rijskwaterstaat verzuimd had bij Dronrijp te vermelden dat de afslag bij Franeker er uit lag. Desondanks kon om 10 uur begonnen worden met de partijen.

Met zoveel  kaatsers moet er op tijd begonnen worden, zodat half vijf de zaal weer leeg is. Dit lukte deze keer weer net zodat de voorzitter de prijzen kon uitreiken aan de volgende kaatsers:

A-klasse 1. Hielke Braaksma – Emmen
2. Eeltje Wiersma – Berlikum
3. Alle Mosselman – Goutum
4. Johan van der Veen – Oentsjerk
5. Reinder Koops – Emmen
B-klasse 1. Wieger Boonstra – Heerenveen
2. Leendert Terpstra – Sneek
3. Anne van der Werf – Sneek
4. Auke Kuiken – St. Jacobiparochie
C-klasse 1. Pieter Bouma – Joure
2. Durk Kamstra – Franeker
3. Albert Dijkstra – Harlingen
4. Willem de Vries – Franeker
5. Koop Scholten – De Wylgen

 

Scroll naar boven