Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 22 november 2017

De winnaars v.l.n.r.: Jelle Velsma, Oeds Broersma, Anne Baarda en Theo Smit.

55-plus staat stil bij overlijden Jan Wagenaar.

Voorafgaand aan de start van een nieuwe kaatsdag werd stil gestaan bij het overlijden van Jan Wagenaaar uit Winsum. Jan is 60 jaar lang als kaatser actief geweest waarvan vele jaren bij de 55-plus. Als het even kon kwam hij op de fiets naar de zaal of het veld. Soms zelfs met stormachtige wind. In 2015 nam Jan afscheid als kaatser maar bleef hij nog wel zo nu en dan verschijnen als toeschouwer bij de 55-plus. Er werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jan.

Hierna was het met 114 kaatsers op de lijst aanpoten om op tijd weer klaar te kunnen zijn met alle partijen. Mede dankzij de strakke wedstrijdleiding van Piet Keizer kon klokslag half 5 de laatste partij afgesloten worden. In een gelijk opgaande strijd moest Johan van der Veen en zijn maten Rienk Rienks en Teake Koster, op de stand 5-5 6-6 het onderspit delven tegen Tjerk Jorritsma, Klaas Postma en Anne van der Werf.

De voorzitter kon na afloop aan 17 kaatsers een prijs uitreiken waarbij dubbele winnaars in de C-klasse.

A-klasse 1. Oeds Broersma – Witmarsum (21-6)
2. Lieuwe Bosch – Tzum (21-7)
3. Reinder Koops – Emmen (21-9)
4. Ludwig Seerden – Franeker (21-9)
5. Jan Tuinier – Makkum (21-11)
B-klasse 1. Jelle Velsma – Tzummarum  (21-6)
2. Bertus Veldman – Bolsward (21-7)
3. Klaas Postma – Heerenveen (21-10)
4. Anne Dijkstra – Leeuwarden (21-11)
5. Tjerk Jorritsma – Heerenveen (21-11)
6. Harry Oudendag – Hommerts (21-12)
7. Gooitzen Roorda – Vrouwenparochie (21-12)
8. Anne van der Werf – Sneek (21-12)
9. Nanne Tigchelaar – Achlum (21-12)
C-klasse 1. Anne Baarda – Menaldum (21-6)
1. Theo Smit – Franeker (21-6)
3. Tjeerd de Jong- Witmarsum (21-7)
4. Jan Kwast – Harlingen (21-11)

De volgende wedstrijd is op 6 december 2017, aavnag 09:50 uur in de Trije te Franeker.1940 – 2017

Scroll naar boven