Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 20 december 2017

De winnaars v.l.n.r.: Sjoerd Feenstra, Oeds Broersma, Jan Pieter Bennema.

De winnaars v.l.n.r.: Sjoerd Feenstra, Oeds Broersma, Jan Pieter Bennema.

Eindstrijd bij de 55+Met 106 kaatsers op de lijst en volop spanning in het eindklassement vielen de laatste slagen van dit jaar. 
De eindstrijd ging tussen Tom Zuiderhof (47 pnt.), Anne Dijkstra (47 pnt.), Bert Veldman en Harry Oudendag met elk 46 punten. Na 2 partijen ging de eindstrijd nog tussen Tom en Anne die beide een partij hadden gewonnen. Tom stond er beter voor met een wedstrijd minder gespeeld. Het lukte Tom de laatste partij ook te winnen waar Anne de partij met verlies afsloot. Hierdoor werd Tom Zuiderhof met 49 punten uit 24 wedstrijden de winnaar van de competitie 2017. De eerste 5 geplaatsten in het eindklassement ontvingen een rollade, Tom Zuiderhof mocht uit handen van Piet Bosgraaf de wisselprijs in ontvangst nemen.

Tijdens het kaatsen waren een aantal dames weer druk bezig met het maken van een prachtig kerststuk.

De overige prijzen werden aan onderstaande kaatsers uitgereikt:

A-klasse 1. Oeds Broersma – Witmarsum (21-7)
2. Jan Sipma – Franeker (21-9)
3. Andreis Idzerda – Goutum (21-13)
4. Johannes Hinrichs – Harlingen (21-13)
5. Eddy van der Lei – Leeuwarden (21-13)
B-klasse 1. Sjoerd Feenstra – Dronten (21-7)
2. Koop Scholten – De Wilgen (21-8)
3. Peter Siemensma – Bolsward (21-9)
4. Sjirk Overal – Oldenbroek (21-11)
5. Jelle Velsma – Tzummarum (21-12)
6. Pieter Bergsma – Gytsjerk (21-12)
7. Wim Jousma – Tietjerk (21-12)
C-klasse 1. Jan Pieter Bennema – St. Annaparochie (21-9)
2. Henk Bootsma – De Knipe (21-10)
3. Jaap Zondervan – Menaldum (21-10)
4. Bouke Jousma – Menaldum (21-12)

Na afloop van de prijsuitreiking werd er onder muzikale begeleiding van de Friese Shadows – bestaande uit Jan Houwer en Johan Bekema – met gastoptreden van Evert Heeg nog gezellig nagezeten. Vervolgens werd er nog genoten van een chinees buffet waarbij de schalen werden leeg geschraapt tot de laatste rijstkorrel was verdwenen. Een gezellige afsluiting van weer een mooi jaar van de 55+.

 

Scroll naar boven