Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 20-1-2016

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Gerrie Otter, Tjerk Jorritsma en Joop Wortman.

55 plus weer in actie in de Trije.

Op woensdag 20 jan. 2016. gingen 102 kaatsers weer los in de Trije. Er werden weer veel spannende partijen gekaatst.
Maar liefst 10 keer een 5-5 stand en 17 keer 5-4. Toch konden alle partijen volledig worden gekaatst.
Net na half 5 viel de laatst slag. Daarna kon Piet Bosgraaf de prijzen uitreiken aan onderstaande personen en de fameuze Piet Bosgraaf knuffel voor de eerste prijs winnaars.

De winnaars:

A-klasse: 1. Gerrie Otter Goutum
2. Bertus de Jong Leeuwarden.
B-klasse: 1.Tjerk Jorritsma Heerenveen,
2. Piet Bosgraaf Drachten,
3. Douwe Broersma Midlum,
4. Jan Bootsma Wommels,
5. Klaas Postma Heerenveen,
6. Jelle de Haan St Anna Parochie,
7. Jan Boorsma Menaam.
C-klasse: 1. Joop Wortman Joure,
2. Durk Kamstra Franeker,
3. Bauke Jousma Menaam,
4. Rein Seerden Sneek.
Scroll naar boven