Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 2 december 2015

De winnaars v.l.n.r.: Henk Bloemsma, Johannes Oudendag en Albert Dijkstra.

De spannende competitie nog steeds spannend.

Er werd door 108 deelnemers weer gekaatst in de Trije te Franeker. De spanning aan de top is om te snijden nu zowel Jan Houwer als Bertus Veldman weer elk 2 partijen wisten te winnen. Beide heren staan nog steeds met hetzelfde puntentotaal bovenaan alleen Jan Houwer had hier een wedstrijd minder voor nodig. Op 16 december a.s. valt de ontknoping in de laatste wedstrijd van dit jaar. Zeker is in ieder geval dat de wisseltrofee naar Bolsward gaat.

Mooi op tijd wisten de mannen deze dag weer af te sluiten. Met een recordaantal van maar liefst 21 prijswinnaars was dit zeker weer een geslaagde dag te noemen. Zoals gezegd op 16 december a.s. de ontknoping met na afloop gezamenlijk lekker eten. Voor de dames is er weer het traditionele kerststukje maken. Degene die zich nog niet heeft opgegeven kan dit alsnog doen door een van de commissieleden te bellen, te mailen of HIER het formulier voor opgave in te vullen. Dit kan tot en met 9 december.

De prijswinnaars:

A-klasse 1. Henk Bloemsma  – IJsselmuiden
2. Jan de Jong – Menaldum
3. Oeds Boersma – Witmarsum
4. Dirk Bosma
5. Jurjen Tiesnitch – Westhoek
B-klasse 1. Johannes Oudendag –  Arum
2. Jan Veenstra – Apeldoorn
3. Leendert Terpstra – Franeker
4. Wim Jousma – Tietjerk
5. Siep Berkenpas – Balk
6. Auke Althof – Dongjum
7. Jan Boorsma – Menaldum
8. Koop Scholten – De Wylgen
C-klasse 1. Albert Dijkstra – Harlingen
2. Anne Baarda – Menaldum
3. Gerard Voogd – Harlingen
4. Rienk Rienks – Beetgumermolen
5. Bauke Jousma – Menaldum
6. Tjeerd de Jong – Witmarsum
7. Jan Piet Bennema – St. Annaparochie
8. Anne Sybesma – Akkrum
Scroll naar boven