Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 18 oktober 2017

De winnaars v.l.n.r.: Monte Hallema, Siep Berkenpas en Anne Dijkstra.

55-plus de zaal weer in.Voordat je er erg in hebt is het alweer oktober en duiken de 55-plussers de Trije weer in. Deze eerste keer liefst 108 kaatsers die de strijd weer aangingen. Door een groot aantal vlot gespeelde partijen leek het er op dat we op tijd waren. Maar van de laatste 8 partijen eindigden er liefst 5 in 5-5 zodat we toch nog maar net voor half vijf de zaal uit waren.

De voorzitter kon na afloop in de kantine aan de volgende winnaars een rollade uitreiken:

A-klasse: 1. Monte Hallema, Franeker 21-5
2. Geert Faber, Minnertsga 21-7 (18-6)
3. Johan van der Veen, Oentsjerk 21-7 (18-8)
4. Johan Bekema, Bolsward 21-11
B-klasse: 1. Anne Dijkstra, Leeuwarden 21-11
2. Wieger Boonstra, Heerenveen 21-14
3. Douwe Broersma, Midlum 20-13
C-klasse: 1. Siep Berkenpas, Balk 21-2
2. Henk de Vries, IJlst 21-7
3. Durk Kamstra, Franeker 21-9
4. Anne van der Werf, Sneek 21-12

De volgende wedstrijd is 25 oktober 2017 in de Trije te Franeker aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven