Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 18 januari 2017

De winnaars v.l.n.r.: Age van der Goot, Henk Noordbruis en Durk Kamstra.

Buiten is het winter, binnen kaatsen de 55-plussers.

Terwijl buiten de wereld in een prachtig winterlandschap was omgetoverd, werd er in de Trije weer door 102 kaatsers fel gestreden om de begeerde vleesprijzen.  De partijen verliepen mooi vlot zodat om twintig over vier door Jelle Velsma met een zitbal op de stand van 5-4 6-6 de laatste partij werd gewonnen. Met maar liefst 22 winnaars was dit een dure dag voor de penningmeester. De prijzen werden aan de volgende winnaars uitgereikt.

A-klasse: 1. Age van der Goot, Goënga
2. Piet Stellingwerf, Harlingen
3. Johan Hinrichs, Harlingen
4. Tjeerd Bouma, Leeuwarden
5. Piet de Groot, Harlingen
6. Oeds de Roos, Menaldum
7. Siete Wassenaar, Minnertsga
8. Kees Sikkema, Dronten
B-klasse: 1. Henk Noordbruis, Marssum
2. Anne van der Werf, Sneek
3. Jan Bootsma, Wommels
4. Harry Oudendag, Hommerts
5. Bart Limburg, Wolvega
6. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie
7. Lieuwe Bosch, Tzum
8. Peter Siemensma, Bolsward
9. Siebe van der Zee, Lelystad
10. Bert Veldman, Bolsward
C-klasse: 1. Durk Kamstra, Franeker
2. Rein Seerden, Sneek
3. Martinus van der Meer, Witmarsum
4. Albert Dijkstra, Harlingen

 

Scroll naar boven