Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 17 januari 2018

De winnaars van links naar rechts: Bouke Jousma, Andries Gillebaard en Henk Porte.

Strijdtoneel de Trije.

In de Trije te Franeker hadden 102 55-plussers zich weer aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan voor de vleesprijzen. Een aantal stonden niet op de lijst maar gelukkig waren er ook wat afmeldingen zodat iedereen aan de bak kon. Opvallend was wel dat na afloop er 2 nieuwe ballen waren verdwenen. Vreemd dat dit nooit met oude ballen gebeurd. Ook was het weer een poepetoer om weer de telegrafen bezet te krijgen en kaats aanmerkers.
Er werd echter vlotjes doorgespeeld zodat de zaal om 16:00 uur leeg was. De volgende 12 kaatsers mochten een vleespakket in ontvangst nemen:

A-klasse 1. Henk Porte, Leeuwarden (21-9)
2. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-10)
3. Henk Bloemsma, IJsselmuiden (20-11)
4. Jan Houwer, Bolsward (21-13)
5. Wybren van der Woud, Leeuwarden (21-15)
6. Geert Faber, Minnertsga (20-16)
B-klasse 1. Andries Gillebaard, Heerenveen (21-4 18-8)
2. Tjerk Jorritsma, Heerenveen (21-4 18-10)
3. Riens Wartena, Burgum (21-7)
4. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-12)
C-klasse 1. Bouke Jousma, Menaldum (21-6)
2. Pieter Bouma, Joure (21-11)

Volgende wedstrijd op 31 januari 2018 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven