Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 17 februari 2016

De winnaars v.l.n.r.: Sipke van der Zee, Siete Wassenaar en Albert Dijkstra.

Hoe ouder hoe gekker.

Met 96 volwassenen boven de 55 werd er weer volop gekaatst in de Trije te Franeker. Op verzoek van de commissie werd er iets eerder begonnen zodat we mooi op tijd klaar waren.
Er werd weer volop strijd geleverd waarbij het opvalt dat de wijsheid niet altijd met de jaren komt. Vooral bij twijfel ballen die net in of net uit, net voor voor of niet voor zijn, hebben de 55-plussers soms het “it mes dwars in’e bek” en staan ze met rode hoofden van opwinding tegenover elkaar alsof er om een pleats gekaatst wordt.
Gelukkig zijn er dan altijd een paar maten die wel wijzer zijn geworden in de loop van de jaren en de gemoederen sussen en tot een frisse bal besluiten.

De prijswinnaars van deze dag:

A-klasse: 1. Siete Wassenaar, Minnertsga
2. Anne Kramer, Sneek
3. Ynse Stienstra, Baaium
4. Jan Tuinier, Makkum
B-klasse 1. Sipke van der Zee, Tzummarum
2. Bertus Veldman, Bolsward
3. Jan Bootsma, Wommels
C-klasse 1. Albert Dijkstra, Harlingen
2. Catherinus Helfrich, Slappeterp
3. Rein Seerden, Sneek
4. Joop Wortman, Joure

De volgende wedstrijd is op 2 maart 2016 weer in de Trije.

Scroll naar boven