Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 16-12-2015

De winnaars v.l.n.r. Auke Althof, Kees Sikkema (tevens dagwinnaar) en Henk Bootsma

 

De winnaar van de competitie 2015 Jan Houwer met zijn wisselprijs en links voorzitter Piet Bosgraaf

Kerst kaatspartij 55 plussers.

Op 16 december 2015 werd de traditionele Kerst kaatspartij verkaatst door 108 aanwezige 55+ kaatsers. Het beloofde een spannende dag te worden voor de koplopers in het eindklassement. De leider in het klassement Jan Houwer moest Bert Veldman achter zich zien te houden. Jan Houwer won met zijn maten eenvoudig de eerste partij terwijl Bert Veldman de winst aan zich voorbij zag gaan. De 2e partij van Jan Houwer kon hierdoor de beslissing leveren. Even leek het erop dat de spanning bleef omdat Bert Veldman de 2e partij gewonnen had. Jan Houwer c.s. kwamen aan de leiding maar keken even later tegen een achterstand aan. Op de stand 5-5 6-6 trok Jan Houwer in stijl met een boppeslach toch nog de partij naar zich toe en werd daardoor winnaar van de kompetitie 2015!
Uiteraard werd er ook volop gestreden door de andere kaatsers waardoor er aan het eind weer liefst 22 prijzen uit te reiken waren. Kees Sikkema uit Dronten werd de dagwinnaar en mocht de ‘zilveren’ kaatsbal mee naar huis nemen.
De meegekomen dames hielden zich weer bezig met het maken van een mooi kerststuk. Na afloop werd de muzikale omlijsting verzorgd door de Friese Shadows (Jan Houwer en Johan Bekema) met begeleiding van de toetsenist Evert Heeg. Zij maakten er een gezellig feestje van. Als laatste werd er nog genoten van een heerlijke Chinese maaltijd.
Onderaan een aantal foto’s van deze dag.
De uitslagen:

A-klasse: 1. Kees Sikkema – Dronten
2. Jan Tuinier – Makkum
3. Johan Bekema – Bolsward
4. Bertus de Jong – Leeuwarden
5. Edie van der Lei – Leeuwarden
6. Gerrie Otter – Goutum
7. Ale Mosselman – Goutum
8. Anne Brouwer – Wommels
B-klasse: 1. Auke Althof- Dongjum
2. Peter Siemensma – Bolsward
3. Johannes van der Ploeg – Franeker
4. Sjirk Overal – Oldenbroek
5. Jan Boorsma – Menaldum
6. Willem Boelens – Hurdegaryp
7. Douwe Broersma – Midlum
C-klasse: 1. Henk Bootsma – De Knipe
2. Theo Smit – Franeker
3. Albert Dijkstra – Harlingen
4. Joop Wortman – Joure
5. Bauke Jousma – Menaldum
6. Bart Limburg – Wolvega
7. Marten Bergsma – Reduzum

Einduitslag kompetitie 2015:

Plaats Naam
Wedstrijden
gespeeld
Punten
1 Jan Houwer – Bolsward
24
52
2 Bert Veldman – Bolsward
25
51
3 Jan Boorsma – Menaldum
25
48
4 Albert Dijkstra – Harlingen
24
47
5 Auke Kuiken – St. Jacobiparochie
25
47

Klik op een foto om deze te vergroten.

Scroll naar boven