Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 16 maart 2016

De winnaars v.l.n.r.: Teake Koster, Piet Bosgraaf en (alweer) Oeds Broersma.

Stralend weer maar de 55+ kaatst nog binnen.

Met buiten stralend voorjaarsweer was de 55+ veroordeeld om nog binnen te kaatsen. Met alweer 96 deelnemers op de lijst werd er fanatiek gekaatst in de Trije te Franeker.
Even dachten we mooi op tijd klaar te zijn maar de laatste partij werd pas beslist op 5-5 6-6.
Een bijzondere winnaar van de krans deze dag de voorzitter van de 55+ commissie Piet Bosgraaf.
Hij ontving de krans en de winnaars knuffel van Piet Keizer.
De prijswinnaars van deze dag:

A-klasse: 1. Oeds Broersma, Witmarsum
2. Henk Noordbruis, Marssum
3. Jan Brandsma, Grijpskerk
4. Daan Groen, Hallum
5. Siete Wassenaar, Minnertsga
B-klasse 1. Teake Koster, Harlingen
2. Johan van der Veen, Oentsjerk
3. Douwe Broersma, Harlingen
4. Jelle Goudberg, Franeker
5. Harry Oudendag, Hommerts
6. Koop Scholten, De Wylgen
C-klasse 1. Piet Bosgraaf, Drachten
2. Oeltsje Velstra, Idaerd

 

Scroll naar boven