Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 15 maart 2017

De winnaars van links naar rechts: Marinus van der Meer, Hans Hilarides en Gerrit Winkel.

Stemmen tellen en uitslagen tellen. Het valt niet mee.
Op deze dag van de landelijke verkiezingen waren er bijna 100 kaatsers naar de Trije gekomen.
Een aantal waren al wezen stemmen, een aantal zeiden toe dit ‘s-avonds te gaan doen en een aantal zweefde een eindje boven de vloer…….

Met de afmelding van maar liefst 5 zieken in de B-klasse werd het een hele puzzel voor de wedstrijdleiding.
Met het kaatsen kwam het wel goed. Alleen de uitslagen bijhouden was weer een poepetoer (zie foto hieronder).

Is toch geen doen zo……

Helaas werd door een foutje de verkeerde persoon de krans om gehangen. Later werd dit uiteraard wel weer recht getrokken maar was het leed al geschiedt. Op de foto wel de juiste winnaars.

De winnaars:

A-klasse: 1. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie 21-6
2. Age van der Goot, Goënga 21-7
3. Jan Buitenga, St. Nicolaasga 21-8
4. Sikke Koster, Dokkum 21-8
5. Jurjen Tiesnitch, Westhoek 21-8
6. Johan van der Veen, Oentsjerk 21-10
7. Germ Hallema, Jorwert 20-9
B-klasse: 1. Gerrit Winkel, St. Annaparochie 21-8
2. Rienk Rienks, Beetgumermolen 21-9
3. Jan Spoelstra, Franeker 21-10
4. Piet Bierma, Dronten 21-12
5. Teake Koster, Harlingen 21-13
C-klasse: 1. Martinus van der Meer, Witmarsum 21-10
2. Jan Piet Bennema, St. Annaparochie 21-11

 

Scroll naar boven