Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 15 februari 2017

De winnaars v.l.n.r: Joop Bootsma, Oeltsje Veldstra en Wieger Boonstra.

Lange partijen.

Met weer ruim 100 kaatsers aanwezig in de Trije moest er weer flink door gekaatst worden om op tijd klaar te zijn. Helaas werd dit niet gehaald zodat partijen afgebroken werden om klokslag half 5. De dan op de telegraaf staande stand werd dan de eindstand waarbij de winnaars de 7 punten kregen. Sneu voor een aantal die de hele partij op voorsprong stonden en net om half 5 2 punten achter waardoor de partij verloren werd.

De winaars in de verschillende klassen:

A-klasse: 1. Joop Bootsma, Roodhuis (21-4)
  2. Gerrie Otter (21-5)
  3. Piet Stellingwerf (21-9)
  4. Hielke Braaksma (21-11)
B-klasse: 1. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-8 18-6)
  2. Jan Veenstra, Apeldoorn (21-8 18-8)
  3. Henk Noordbruis, Marssum (21-11)
  4. Jelle Goudberg, Franeker (21-12)
  5. Jan Bootsma, Wommels (21-13)
  6. Siebe van der Zee, Lelystad (21-15)
C-klasse: 1. Oeltsje Velstra, Idaard (21-10)
  2. Durk Kamstra, Franeker (21-12)
  3. Tjeer de Jong, Witmarsum (21-14)

De volgende wedstrijd is 1 maart 2017 aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven