Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 14 maart 2018

De winnaars v.l.n.r. Lieuwe Meijer en Johan van der Veen. Jan de Ridder ontbreekt op de foto.

Weer veel prijswinnaars bij de 55+.

Met 100 kaatsers op de lijst waren er aan het einde van de dag maar liefst 17 prijswinnaars die een prijs in ontvangst konden nemen. Helaas waren er te weinig vleespakketten aangeleverd waardoor een aantal kaatsers de volgende keer hun pakket krijgen. Ook ging door oplettendheid van Wieger Boonstra de krans naar Jan de Ridder. Deze was helaas al vertrokken en krijgt de volgende keer de krans omgehangen. Door een foutieve doorgave van de stand of foutje bij de verwerking van de uitslagen bleek Wieger een spul meer tegen te hebben dan Jan de Ridder. Het valt ook niet mee om 600 getallen te verwerken en ook nog eens op te moeten tellen met soms een stel kakelende kaatsers om je heen!
De volgende kaatsers hadden de prijs:

A-klasse 1. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-7)
2. Piet Stellingwerf – Harlingen (21-9)
3. Siete Wassenaar – Minnertsga (21-9)
4. Jan Buitenga – St. Nicolaasga (21-10)
5. Ale Mosselman – Goutum (21-12)
B-klasse 1. Jan de Ridder – Tolbert (21-6)
2. Pieter Bergsma – Gytsjerk (21-7)
3. Wieger Boonstra – Heerenveen (21-8)
4. Jan Bootsma – Wommels (21-8)
5. Riens Wartena – Burgum (21-3)
6. Klaas Postma – Heerenveen (21-9)
7. Wim Jousma – Tietjerk (21-10)
8. Nanne Tigchelaar – Achlum (21-10)
C-klasse 1. Lieuwe Meijer – Minnertsga  (21-7)
2. Jan de Jong – Dronrijp (21-7)
3. Tom Zuiderhof – Harlingen (21-8)
4. Sjoerd Nicolai – Witmarsum (21-10)

De volgende wedstrijd is op 28 maart in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven