Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 14 februari 2018

De winnaars van links naar rechts: Klaas Postma, Durk Kamstra en Siete Wassenaar.

Griep epidemie voorbij bij de 55+.

Met slechts 2 afvallers waren er weer 98 kaatsers naar Franeker afgereisd om de strijd aan te gaan.
Een na de griep nog kwakkelende Piet Keizer vertrok weer op tijd naar huis (voor het schaatsen?).
Zijn drukke werkzaamheden rondom de wedstrijd administratie werd opgepikt door een aantal vrijwilligers waardoor alles toch in goede banen werd geleid.
Jammer is dat er toch nog altijd een aantal kaatsers zijn die zich blijkbaar te goed voelen om eens op de telegraaf te zitten of om kaats aanmerker te zijn. Verwacht je niet bij een volkssport. Gelukkig zijn er altijd wel weer een aantal kaatsers die niet beroerd zijn om dat meerdere keren op de dag te doen waarvoor hartelijk dank!

Mooi op tijd kon de voorzitter weer de prijzen uit reiken aan onderstaande kaatsers:

A-klasse: 1. Siete Wassenaar – Minnertsga (21-8)
2. Ale Mosselman – Goutum (21-10)
3. Age van der Goot – Goënga (21-11)
4. Jan Houwer – Bolsward (21-12)
5. Ludwig Seerden – Franeker (21-12)
6. Piet Stellingwerf – Harlingen (21-14)
B-klasse: 1. Klaas Postma – Heerenveen (21-8)
2. Henk Noordbruis – Marssum (21-11)
3. Tjerk Jorritsma – Heerenveen (21-11)
4. Wim Jousma – Tietjerk (21-12)
5. Jan Bootsma – Wommels (21-13)
C-klasse: 1. Durk Kamstra – Franeker (21-10   18-6)
2. Tom Zuiderhof – Harlingen (21-10  18-10)
3. Henk Nijdam – Franeker (21-11)
4. Henk de Vries – IJlst (21-13)

De volgende wedstrijd is op 28 februari in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven