Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 12 april 2017

De winnaars v.l.n.r.: Albert Dijkstra, Gerrie Otter en Dirk Wiersma.

Laatste keer in de Trije dit voorjaar.Met 84 kaatsers op de lijst waren de 55-plussers voor de laatste keer dit voorjaar in de Trije te vinden. Over een paar weken dartelt deze ploeg kaatsers weer op het veld.
Maar eerst moesten weer de nodige partijen afgewerkt worden in de kaatshal.
Met grote dank aan Piet Keizer die door ziekte van Foppe (bijna) alles alleen op moest knappen wat het regelen van de perken en bijhouden van de standen betrof. Door het kleinere aantal kaatsers kon mooi op tijd de laatste partij gespeeld worden. Deze partij ging mooi gelijk op en op de stand 5-5 6-4 sloeg Jolly Dooper op en kon Rienk Rienks de kaats niet voorbij.

De winnaars in de verschillende klassen:

A-klasse: 1. Gerrie Otter Goutum (21-9)
2. Oeds Broersma, Witmarsum (21-11 18-8)
3. Joop Bootsma, Reahûs (21-11 18-14)
4. Monte Hallema, Franeker (21-14)
5. Kees Sikkema, Dronten (20-12)
6. Anne Brouwer, Wommels (20-16)
B-klasse: 1. Dirk Wiersma, Marssum (21-7 18-6)
2. Jan Boorsma, Menaldum (21-7 18-8)
3. Sieger Siderius, Dronten (21-12)
4. Jan Spoelstra, Franeker (21-14)
5. Riens Wartena, Burgum (21-14)
6. Albert Dijkstra, Leeuwarden (20-14)
C-klasse: 1. Albert Dijkstra, Harlingen (21-6 18-6)
2. Oeltsje Velstra, Idaerd (21-6 18-14)
3. Bouke Jousma, Menaldum (21-7)
4. Tom Zuiderhof, Harlingen (21-12)
Scroll naar boven