Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 11 april 2018

De winnaars v.l.n.r. Anne Brouwer (Wommels), Catherinus Helfrich (Grou) en Dirk Wiersma (Marssum).

Laatste partij in de Trije voor de 55+.

Met 102 kaatsers op de lijst werden de laatste partijen gespeeld in de Trije van het winterseizoen 2017-2018. In oktober komen wij daar graag weer terug.
Er werd weer vlot door gekaatst zodat we mooi op tijd de prijzen uit konden reiken aan onderstaande spelers.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd nog een oproep gedaan voor keurmeesters voor de Jong Nederland partij op 19 mei a.s. Opgave bij de commissieleden!
Laten wij het goede voorbeeld geven. Geef je op en stel je een paar uurtjes beschikbaar voor de jeugd!

De prijswinnaars:

A-klasse 1. Anne Brouwer, Wommels (21-5)
2. Lieuwe Bosch, Tzum (21-7)
3. Ludwig Seerden, Franeker (21-8)
4. Jan Buitenga, St. Nicolaasga (21-10)
5. Durk van der Schaaf, Stiens (21-11)
B-klasse 1. Dirk Wiersma, Marssum (21-6)
2. Siep Berkenpas, Balk (21-7)
3. Freek Kuipers, Drachten (21-7)
4. Bertus de Jong, Leeuwarden (21-9)
5. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-12)
6. Jan de Ridder, Tolbert (20-12)
C-klasse 1. Catherinus Helfrich, Grou (21-9)
2. Lieuwe Meijer, Minnertsga (21-10)
3. Andries Engbringhof, Franeker (21-12)
4. Jolly Dooper, Oentsjerk (21-12)
5. Evert Heeg, Oosterlittens (21-14)
6. Martinus van der Meer, Witmarsum (20-10)

De volgende wedstrijd is op 9 mei 2018, op Sonnenborch in Leeuwarden, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven