Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker De Trije – 10 oktober 2018

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Harke Anema en Eddy van der Lei.

De 55 plussers weer in de Trije.
Voordat de ruim 90 kaatsers weer strijd gingen leveren werd een minuut stilte gehouden voor Hennie Steensma uit Sneek en Teade de Vries uit Franeker.

Na een zomerseizoen met praktisch alleen maar mooi weer was het op de kalender weer tijd om de Trije onveilig te maken. Buiten was het echter een dusdanige temperatuur dat er zat nog op het veld gespeeld had kunnen worden. Voordeel was wel dat de kachels uitbleven en het wat rustiger in de hal was en geen ‘wind’ van de blazers. Desondanks moesten veel kaatsers weer wennen aan de smallere perken en de snelheid in de zaal.

Toch wisten van de ruim 90 kaatsers onderstaande 16 een prijs bij elkaar te slaan.

A-klasse 1. Eddy van der Ley, Leeuwarden (21-5)
2. Lieuwe Bosch, Tzum (21-6)
3. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-9)
4. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-9)
5. Roel Sijbesma, Oosterend (21-10)
6. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-11)
7. Age van der Goot, Goënga (21-11)
B-klasse 1. Harke Anema, Witmarsum (21-6 18-4)
2. Jelle Goudberg, Franeker (21-6 18-10)
3. Freek Kuipers, Drachten (21-9)
4. Jan Boorsma, Menaldum (21-10)
5. Sieger Siderius, Dronten (21-12)
6. Nanne Tichelaar, Achlum (21-14)
7. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-15)
C-klasse 1. Jan de Jong, Dronrijp (21-8)
2. Piet Bosgraaf, Drachten (21-11)
3. Jan Kwast, Harlingen (21-11)

 De volgende wedstrijd is op 24 oktober 2018 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven