Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 1 maart 2017

De winnaars v.l.n.r.: Jolly Dooper, Evert Heeg en Jan Tuinier.

Geen peill op te trekken.

Moest vorige keer de laatste partijen worden afgefloten i.v.m. de tijd, deze keer waren we met 104 kaatsers ruim op tijd klaar.
Maar er moest wel even goed geteld en nog eens geteld worden met 3 gelijke uitslagen in de A-klasse (21-7) en 2 gelijke
uitslagen in de B-klasse (7-3). Uiteindelijk gaf de totaaltelling de doorslag.

De winnaars:

A-klasse: 1. Jan Tuinier, Makkum 21-7 (18-8)
2. Oeds Boersma, Witmarsum 21-7 (18-10)
3. Ale Mosselman, Goutum 21-7 (18-12)
4. Age van der Goot, Goënga 21-9
5. Thijs Houtsma, Westhoek 21-9
6. Jurjen Tiesnitch, Westhoek 21-12
B-klasse: 1. Evert Heeg, Oosterlittens  21-3 (18-8)
2. Jelle Veldsma, Tzummarum 21-3 (18-10)
3. Riens Wartena, Burgum 21-5
4. Jan Boorsma, Menaldum 21-9
5. Sipke van der Zee, Tzummarum 21-10
C-klasse: 1. Jolly Dooper, Oentsjerk  21-6
2. Tom Zuiderhof, Harlingen 21-10

 

Scroll naar boven