Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, de Trije 04-11-2015

De prijswinnaars v.l.n.r.: Willem de Vries, Gerrie Otter en Lammert Miedema.

55+ kaatsen weer in de zaal.

Na een valse start – vanwege de vluchtelingen in de Trije kon de eerste partij niet doorgaan – nu toch de eerste partij in de Trije.
Maar liefst 106 kaatsers hadden zich hier voor opgegeven. Net voor half vijf ( de deadline) konden de laatste partijen worden beëindigd. Even later deelde voorzitter Piet Bosgraaf de prijzen uit aan onderstaande personen.

A-klasse:  1. Gerrie Otter Goutum
2. Oeds Broersma Witmarsum
3. Piet de groot Midlum
4 Henk Noordbruis Marsum. 
B-klasse: 1. Lammert Miedema Diemen
2. Johannes Oudendag Arum
3. Johan Sikkema Emmeloord
4. Auke Kuiken St. Jacobiparochie
C-klasse: 1. Willem de Vries Franeker
2. Teade de Vries Franeker
3. Jaap Zondervan Menaam
4. Bauke Jousma Menaam
5. Rienk Rienks Engelum
6. Heinz Palsma Sexbierum

 

Scroll naar boven