Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 2 maart 2016

De winnaars v.l.n.r.: Rienk Rienks, Jan de Ridder en Oeds Broersma.

Een regen van prijzen.

Met weer 96 deelnemers op de lijst werden er vele spannende partijen gekaatst in de Trije te Franeker. In de eerste omloop wren er maar liefst 5 partijen die op 5-5 6-6 werden beslist.
Een dure dag voor de commissie aan het einde want er waren maar liefst 20 prijzen weg te geven waarvan 11 in de B-klasse. Grote winnaar was Jan de Ridder met slecht 2 eersten tegen!

De prijswinnaars van deze dag:

A-klasse: 1. Oeds Broersma, Witmarsum
2. Ynze Stienstra, Baaium
3. Bouwe van der Veer, Winsum
4. Jan Veenstra, Apeldoorn
B-klasse 1. Jan de Ridder, Tolbert
2. Wim Jousma, Tietjerk
3. Piet Bouma, Joure
4. Henk Noordbruis, Marssum
5. Jelle de Haan, St. Annaparochie
6. Peter Siemensma, Bolsward
7. Bart Limburg, Wolvega
8. Leendert Terpstra, Franeker
9. Harry Oudendag, Hommerts
10. Dirk Wiersma, Marssum
11. Nanne Tichelaar, Achlum
C-klasse 1. Rienk Rienks, Beetgumermolen
2. Andries Engbringhof, Franeker
3. Hendrik Weiland, Koarnjum
4. Teade de Vries, Franeker
5. Henk de Vries, IJlst

De volgende wedstrijd is op 16 maart 2016 weer in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven