Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 8 juli 2020

De winnaars v.l.n.r. Durk Kamstra, Wybren van der Woud en Frans Alberda.

Eindelijk weer los!
Na meer dan 3 maanden ‘opgesloten’ te zijn geweest kwam het verlossende woord dat er weer gekaatst mocht worden. Dit wel onder een aantal regels waarop gecontroleerd zou worden.
Toen de Commissie een week eerder bij elkaar was om de boel weer op te starten waren er zo’n 40 aanmeldingen binnen. Er ontstond enige twijfel of er wel genoeg deelname zou zijn maar met 84 kaatsers op de lijst viel dat uiteindelijk weer ruimschoots mee.
Het Sjûkelân was door de vrijwilligers van KV Jan Bogstra zo gastvrij mogelijk gemaakt met wel een looproute om versnaperingen te halen en maximaal 3 personen op een bank.
Er was blijkbaar toch iemand die twijfelde of dit allemaal wel mocht en tipte anoniem de gemeente. Met 2 personen werd een korte inspectie uitgevoerd. Alles was uiteraard dik voor elkaar zodat er volop door gekaatst kon worden.
Omstreeks 17:00 uur kon voorzitter Seerden de volgende kaatsers de prijs uitreiken:

A-klasse 1. Wybren van der Woud, Leeuwarden (21-7)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-8)
3. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-9)
4. Anne Brouwer, Wommeld (21-9)
5. Jan Feenstra, Windum (21-12)
6. Gerrie Otter, Goutum (21-12)
B-klasse 1. Frans Alberda, Franeker (21-5 18-4)
2. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-5 18-6)
3. Harke Anema, Witmarsum (21-5 18-12)
4. Lieuwe Visser, Franeker (21-6)
5. Auke Althof, Dongjum (21-9)
6. Theun Hoekstra, Leeuwarden (20-14)
C-klasse 1. Durk Kamstra, Franeker (21-6)
2. Jan Kwast, Harlingen (21-8)

De volgende wedstrijd is op 15 juli 2020, aanvang 10:00 uur te Vrouwenparochie.

Scroll naar boven