Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 8-11-2023

2023-11-08

De winnaars v.l.n.r. Oeds de Roos, Joop Bootsma en Jaap Zondervan.

Oranjekoek voor de 55+

Bij binnenkomst in de kantine van de Trije werden de kaatsers onthaald op een heerlijk stuk oranjekoek.
Door 55+ kaatsvriend Willem van der Meulen uit Drachten was de secretaris een dag van tevoren gevraagd hier voor te zorgen ter gelegenheid van Willem’s 99e verjaardag.

Om aan het einde van de dag nog zoveel oranjekoek te verzorgen was even een probleem. Gelukkig was Bakkerij Keuning uit Workum bereidt de mouwen nog even op te stropen zodat vanmorgen in Workum de lekkerste oranjekoek van Nederland kon worden opgehaald. Dank daarvoor!

Voor de jarige zelf werd nog wat verzorgd dat met de post onderweg ging richting Drachten. Willem van harte namens alle kaatsers!

Met de nodige calorieën kon er weer volop gekaatst worden en viel de laatste slag mooi op tijd.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Joop Bootsma, Reahûs (21-8)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-10)
3. Sikke Koster, Dokkum (21-14)

B-klasse1. Oeds de Roos, Menaldum (21-4)
2. Oeds Broersma, Witmarsum (21-7)
3. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-10)
4. Jan Kwast, Harlingen (21-11)
C-klasse

1. Jaap Zondervan, St. Annaparochie (21-6)

De volgende wedstrijd is op 29 november 2023, aanvang 09:50 uur, in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven