Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 5 februari 2020

De winnaars v.l.n.r. Jan Kwast, Hendrik Weiland, Piet de Groot en Tjerk Jorritsma.

4 kranswinnaars bij de 55+
Voor aanvang werd even stil gestaan bij het overlijden van Lykele Buwalda uit Emmen.

Met 102 kaatsers op de lijst weer meer dan voldoende animo bij de 55+. De kransen van deze partij waren gesponsord door tante Luuk uit St. Annaparochie, groot liefhebber van de kaatssport!
Hoewel er door afzeggingen, niet verschijnen en blessures er flink in de lijst geschoven moest worden lukte het weer om op tijd alle partijen af te werken. In de C-klasse eindigden zowel Jan Kwast als Hendrik Weiland op de 1e plaats met evenveel eersten en punten voor en tegen. Met 19 prijzen te verdelen waren er weer de nodige winnaars.

A-klasse 1. Piet de Groot, Midlum (21-6)
2. Joop Bootsma, Reahûs (21-9)
3. Johannes Siegersma, Berlikum (21-12)
4. Ale Mosselman, Goutum (20-8)
5. Jan Brandsma, Grijpskerk (20-12)
B-klasse 1. Tjerk Jorritsma, Heerenveen (21-6)
2. Jan de Ridder, Tolbert (21-7)
3. Sieger Siderius, Dronten (21-7)
4. Frans Alberda, Harlingen (21-8)
5. Wybe Idema, Gytsjerk (21-8)
6. Harry Oudendag, Sneek (21-8)
7. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-8)
8. Dirk Wiersma, Marssum (21-12)
C-klasse 1. Hendrik Weiland, Koarnjum (21-3 18-10)
2. Jan Kwast, Harlingen (21-3 18-10)
3. Heinz Palsma, Sexbierum (21-3 18-16)
4. Catherinus Helfrich, Grou (21-9)
5. Tom Zuiderhof, Harlingen (21-11)
6. Martinus van der Meer, Witmarsum (21-11)

De volgende wedstrijd is 19 februari 2020, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven