Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 5 december 2018

De winnaars v.l.n.r. Kees Sikkema, Jan Bootsma en Tjeerd de Jong.

Flinke opkomst bij de 55+

Ruim 90 kaatsers hielden voor aanvang van de kaatspartijen een moment stilte voor oud commissielid Henk Seerden. Ook waren onze gedachten bij Maartje Wassenaar, vrouw van onze kaatsvriend Siete.

Hierna barstte de strijd weer volop los met vele spannende en minde spannende partijen. Spannend bij een partij waarbij maar liefst 9x op 6-6 het eerst werd gepakt. Minder spannend bij de partijen van Kees Sikkema die slechts 1 eerst tegen kreeg. Er moest uiteindelijk door de C-kaatsers nog even flink door gekaatst worden om op tijd klaar te zijn.

Uiteindelijk waren de prijzen voor onderstaande kaatsers:

A-klasse 1. Kees Sikkema, Dronten (21-1)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-5)
3. Piet de Groot, Midlum (21-9)
4. Johan Hinrichs, Harlingen (21-9)
5. Ynze Stienstra, Baaium (21-9)
6. Eeltje Wiersma, Berlikum (20-12)
B-klasse 1. Jan Bootsma, Wommels (21-6)
2. Jelle Velsma, Tzummarum (21-8)
3. jan Boorsma, Menaldum (21-9)
4. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-11)
5. Gerrit bij de Weg, Harlingen (21-12)
6. Henk Noordbruis, Marssum (20-12)
7. Lammert Miedema, Diemen (20-13)
C-klasse 1. Tjeerd de Jong, Witmarsum (21-8)
2. Ane van der Werf, Sneek (21-10)
3. Jan Kwast, Harlingen (21-11)
4. Piet Bosgraaf, Drachten (21-12)
5. Jolly Dooper, Oentsjerk (20-12)

De volgende partij is op 19 december 2018 en is onze traditionele Kerstpartij.
Opgave via deze wedstrijd is nog mogelijk via deze website.
Aanmelden voor kaatsen tot uiterlijk vrijdag 14 december 19:00 uur.
Wil je ook mee eten of de partner gaat mee en wil een kerststukje maken dat uiterlijk voor woensdag 12 december aanmelden.

Scroll naar boven