Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 4 december 2019

De winnaars v.l.n.r. Eddy Sjollema, Harke Anema en Catherinus Helfrich.

Lange dag bij de 55+
Met 108 kaatsers op de lijst en volle bak in de Trije. Er zat ook weinig snelheid in met 12 partijen op 5-5 en 16 die eindigden op 5-4.
Uiteindelijk moest de laatste partij ook worden afgefloten om half 5.

Voor de op 1 na laatste keer reikte Piet Bosgraaf de prijzen uit aan onderstaande kaatsers:

A-klasse 1. Eddy Sjollema, Harlingen (21-4)
2. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-7)
3. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-9)
4. Monte Hallema, Franeker (21-10)
5. Tjeerd Bouma, Leeuwarden (21-10)
6. Wybren van der Woud, Leeuwarden (21-13)
7. Rick Vlieger, Harlingen (21-14)
8. Johan van der Veen, Oentsjerk(20-15)
B-klasse 1. Harke Anema, Witmarsum (21-6 18-6)
2. Wim Jousma, Tietjerk (21-6 18-8)
3. Tjerk Jorritsma, Heerenveen (21-8)
4. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-12)
5. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-14)
6. Jan Faber, Witmarsum (21-14)
C-klasse 1. Catherinus Helfrich, Grou (21-6)
2. Jolly Dooper, Oentsjerk (21-7)
3. Jaap Zondervan,  Menaldum (21-10)

De volgende wedstrijd is de Jubileumpartij op 18 december 2019, in de Trije te Franeker.
Graag aanwezig zijn tussen 08:00 en 09:00 uur. Om 09:00 dient iedereen in de zaal aanwezig te zijn.

Scroll naar boven