Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 31-01-2024

De winnaars v.l.n.r. Jan Boorsma, Jan Feenstra en Roel Zijlstra.

66 Kaatsers op de lijst voor vandaag. Vervangend wedstrijdleider Jan Dijkstra moest even de kop erbij hebben. Een afmelding, een ziekmelding , een blessure en iemand die niet op de lijst stond. Dat werd krassen en puzzelen maar dat lukte weer voortreffelijk. Jan hield de mannen kort en actief met blokjelopen en de telegraaf. Hierdoor liep alles op rolletjes en waren we om 4 uur klaar.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Jan Feenstra, Winsum (21-6)
2. Sicco Jellema, Wommels (21-7)
3. Ale Mosselman, Goutum (21-9)
4. Sikke Koster, Dokkum (21-11)

B-klasse1. Jan Boorsma, Menaldum (21-6)
2. Klaas postma, Heerenveen (21-8)
3. Siete Wassenaar, Minnertsga (21-10)
4. Jelle Goudberg, Franeker (20-11)
5. Harke Anema, Witmarsum (20-14)
6. Jan Kwast, Harlingen (20-16)
C-klasse

1. Roel Zijlstra, Menaldum (21-5)
2. Rein Seerden, Sneek (21-6)

 

Volgende wedstrijd: 14 februari 2024 aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven