Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 30-03-2022

Winnaars 30-3-2022

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Klaas Kramer, Wim Jousma en Anne Brouwer.

Alweer 4 krans winnaars bij de 55+.

Met 80 kaatsers op de lijst, een ander Commissielid die de loting had verzorgd (waardoor men nu ook eens tegen andere tegenstanders speelde) en vervangend wedstrijdleider Jan Dijkstra, werden alle partijen vlot afgewerkt.
Sommige partijen met een 7-1 of 7-2 uitslagen maar ook verscheidene 5-5 6-6 uitslagen.

In de A-klasse wonnen 2 kaatsers een krans met gelijk aantal eersten en punten.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Anne Brouwer, Wommels (21-8 18-14)
2. Klaas Kramer, Dronrijp (21-8 18-14)
3. Joop Bootsma. Reahûs (21-11)
4. Lieuwe Bosch, Tzum (21-14)
5. Jan Buitenga, St. Nicolaasga (20-11)
B-klasse1. Wim Jousma, Tietjerk (21-8)
2. Oeds de Roos, Menaldum (21-11)
3. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-12)
4. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-14)
C-klasse1. Jan de Jong, Dronrijp (21-6)
2. Jan Boorsma, Menaldum (21-8)
3. Roel Zijlstra, Menaldum (21-10)
4. Anne van der Werf, Sneek (21-11)

Volgende wedstrijd op 6 april 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

 

 

Scroll naar boven