Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker 30-01-2019

De winnaars v.l.n.r. Jan Boorsma, Sjoerd Nicolai en Jan Feenstra.

Maar liefst 16 prijswinnaars bij de 55+
Met bijna 100 kaatsers was de Trije weer goed gevuld. Met verschillende snelle partijen op 6-0 en 6-1 standen was de verwachting op tijd klaar te zijn maar het venijn zat hem weer in de staart met verschillende 5-5 partijen. Uiteindelijk waren we toch redelijk op tijd klaar en kon iedereen op tijd naar huis zonder de wel verwachte maar niet gevallen sneeuw.
Door een vroeg vertrek van de voorzitter werden de prijzen uitgereikt door Eeltje Wiersma. De kranswinnaars moesten het dan ook zonder het bekende ‘krûpke’ van de voorzitter doen.

A-klasse 1.
2.
3.
4.
Jan Feenstra, Winsum (21-3 18-8)
Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-3 18-10)
Roel Sijbesma, Easterein (21-5)
Anne Brouwer, Wommels (21-6)
B-klasse 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jan Boorsma, Menaldum (21-8)
Wieger Boonstra, Heerenveen (21-10)
Harke Anema, Witmarsum (21-10)
Wim Jousma, Tietjerk (21-11)
Riens Wartena, Bergum (21-12)
Anne Dijkstra, Leeuwarden (21-12)
Jan de Ridder, Tolbert (21-13)
Daam van der Leij, Dronrijp (21-13)
Dirk Groen, Franeker (21-13)
Bert de Jong, Leeuwarden (21-15)
C-klasse 1.
2.
Sjoerd Nicolai, Witmarsum (21-9)
Roel Kuipers, Koarnjum (21-14)

De volgende wedstrijd is op 13 februari in de Trije in Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven