Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 3 november 2021

 

De winnaars v.l.n.r. Oeds Broersma, Germ Hallema en Gerard Voogd.

Beperkingen in De Trije?
Vandaag konden 83 kaatsers zich uitleven met hun favoriete spelletje. Of dat over 14 dagen ook nog kan voor iedereen is nog even afwachten. Met de nieuwe Corona maatregelen gaat er wel weer wat wijzigen. Om de website kestsen55plus.nl houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Maar nu over naar de kaatsdag zelf. Regelmatig worden de kaatsers opgeschrikt als sommige kaatsers hun vreugde over een zitbal of boppeslag ondersteunen met de nodige verbale herrie. Een van die personen die boven alle uit klinkt is Germ Hallema. Fanatiek als hij is laat hij dit ook graag horen aan een ieder. Vandaag was dat nog beter hoorbaar want na afloop kon hem de krans worden omgehangen.
Een stuk rustiger (maar niet minder fanatiek) waren de andere 2 winnaars van vandaag Oeds Broersma en Gerard Voogd.
De 0verige winnaars waren:
A-klasse
1. Germ Hallema, Jorwert
2. Siebe van Loon, Heerenveen
3. Ludwig Seerden, Franeker
4. Ynze Stienstra, Baaium

B-klasse
1. Oeds Broersma. Witmarsum
2. Jan Bootsma, Wommels
3. Theun Hoekstra, Leeuwarden
4. Jan Boorsma, Menaldum
5. Freek Kuipers, Drachten
6. Jan Kwast, Harlingen

C-klasse
1. Gerard Voogd, Harlingen
2. Jaap Zondervan, Menaldum

De volgende wedstrijd is op 17 november 2021, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur. Hier zullen de nieuwe corona maatregelen gelden. Dit betekent toegang alleen voor degene die een geldige QR kunnen tonen. Dit geldt ook voor publiek. Meer informatie komt op de site van keatsen55plus.nl te staan.

Scroll naar boven