Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 27 februari 2019

De winnaars v.l.n.r. Piet Stellingwerf, Anne Baarda en Gerrit bij de Weg.

Weer 100 kaatsers actief in de Trije.
Terwijl buiten de thermometer bijna de 20 graden aantikte, werd er in De Trije met ’t swit far de kop weer gekaatst. Met weer 34 partuur op de lijst moest er stevig de hand in gehouden worden maar lukte het weer om 4 uur alle partijen afgerond te hebben.

De voorzitter kon na afloop de prijzen uitreiken aan onderstaande kaatsers:

A-klasse 1. Piet Stellingwerf Harlingen (21-4)
2. Jan Sipma Franeker (21-5)
3. Gerrie Otter Goutum (21-6)
4. Eddy van der Lei Leeuwarden (21-6)
5. Lieuwe Bosch Tzum (21-6)
6. Jan Brandsma Grijpskerk (21-8)
B-klasse 1. Gerrit bij de Weg Harlingen (21-10 18-6)
2. Jelle Velsma Tzummarum (21-10 18-14)
3. Douwe Broersma Midlum (21-13)
4. Koop Scholten De Wilgen (21-14)
5. Andries Gillebaard Heerenveen (21-14)
C-klasse 1. Anne Baarda Menaldum  (21-7 18-12)
2. Andries Engbrenghof (21-7 18-14)
3. Jaap Zondervan Menaldum (21-9)

De volgende wedstrijd is op 13 maart 2019 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven