Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 26-10-2022

De winnaars v.l.n.r. Jolly Dooper, Ludwig Seerden en Bertus Veldman.

Kranzen gesponsord door Heinz Palsma.

Franeker, De Trije.
Met 78 kaatsers op de lijst maar met 4 afmeldingen was het behoorlijk puzzelen en schuiven in de lijst maar Piet Keizer kreeg dat weer voortreffelijk voor elkaar. Nadeel van minder kaatsers is ook de bezetting op de telegraaf en de ‘blokje rinners’.
Maar uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Wel was er een opmerkelijk gebeurtenis bij de B-klasse. Met 35 kaatsers de grootste klasse maar vandaag slechts met 1 winnaar!!!

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Ludwig Seerden, Franeker (21-5)
2. Jan Tuinier, Makkum (21-7)
3. Gerrie Otter, Goutum (21-8)
4. Lieuwe Bosch, Tzum (21-10)
5. Jan de Jong, Menaldum (21-15)
B-klasse1. Bertus Veldman, Bolsward (21-8)
C-klasse1. Jolly Dooper, Oentsjerk (21-8)
2. Bouke Jousma, Menaldum (21-13)
3. Pieter Bouma, Joure (21-13)

Volgende wedstrijd op 9 november 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

 

Scroll naar boven