Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 26-04-2023

De winnaars v.l.n.r. Nanning Seepma, Martinus van der Meer, Jan de Vlas en Klaas Postma.
Kransen gesponsord door Stal Polly

Laatste slagen in De Trije

De laatste slagen vielen vandaag in De Trije van het winterseizoen 2022-2023. Met slechts 63 kaatsers op de lijst i.v.m. een 50+ partij de volgende dag (die niet doorging). Hierdoor toch een aantal kaatsers die gemist werden. Dat mocht echter de pret niet drukken want er weer deze dag weer fanatiek gekaatst met een tiental partijen die op 5-5 6-6 beslist werden. In de A-klasse zat de spanning er op het einde flink in met 4 kaatsers die voor de krans konden gaan. Met nog 1 partij te gaan stond Gerrie Otter er het beste voor met 2 punten voorsprong op Jan Hoekstra totdat Nanning Seepma met zijn maten in de laatste partij genadeloos toesloegen en de partij naar zich toe trokken na een achterstand weggewerkt te hebben. De krans ging dus naar Nanning wat buiten De Trije te horen was.

In de B-klasse waren er zelfs 2 prijswinnaars die exact gelijk eindigden in eersten en punten. Daar vielen liefst 9 prijzen te verdelen.

In de C-klasse liep bij de laatste partij de spanning ook op. Gezien de tijd moest er om een beslissend punt gespeeld worden op 5-5.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Nanning Seepma, Harkema (21-6)
2. Gerrie Otter, Goutum (21-9 18-6)
3. Jan Hoekstra, Leeuwarden (21-9 18-8)
4. Jan Feenstra, Winsum (21-10)
B-klasse1. Klaas Postma, Heerenveen (21-5 18-10)
1. Jan de Vlas, Franeker (21-5 18-10)
2. Auke Dijkstra, Waaxens (21-7)
3. Siete Wassenaar, Minnertsga (21-9)
4. Kees Sikkema, Dronten (21-13)
5. Rienk Rienks, Beetgumermolen (20-9)
6. Jelle Goudberg, Franeker (20-11)
7. Eeltje Wiersma, Berlikum (20-12)
8. Douwe Broersma, Midlum (20-15)
C-klasse1. Martinus van der Meer, Witmarsum (21-7)
2. Geert Dijkstra, Oosterend (21-12)

Volgende wedstrijd op 10 mei 2023, aanvang 09:50 uur, op Sonnenborgh te Leeuwarden.

Scroll naar boven