Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 23-11-2022

De winnaars v.l.n.r. Lieuwe Visser, Rein Seerden en Piet de Groot.

Met 78 partuur wat meer deelname bij de 55+. Er werd weer gespeeld in 3 zalen. Er werd ook vlot doorgespeeld zodat nog voor 4 uur de zaal weer leeg was.

Er is nog wel een bruine handschoen in zaal 1 (perken 1-3) blijven liggen.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Piet de Groot, Midlum (21-9)
2. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-10)
3. Hielke Braaksma, Emmen (21-12)
4. Peter Kwast, Harlingen (21-12)
5. Gerrie Otter, Goutum (20-11)
B-klasse1. Lieuwe Visser, Franeker (21-5)
2. Jan Bootsma, Wommels (21-7)
3. Jan Kwast, Harlingen (21-8)
4. Sieger Siderius, Dronten (21-10)
5. Jan de Vlas, Franeker (21-10)
6. Anne van der Werf, Sneek (21-12)
C-klasse1. Rein Seerden, Sneek (21-7)
2. Piet Bosgraaf, Drachten (21-12)

De volgende wedstrijd op 7 december 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

 

Scroll naar boven