Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 22 januari 2020

De winnaars v.l.n.r. Koop Scholten. Bertus de Jong en Eddy Sjollema.

Weer volle bak in de Trije.
Met 108 kaatsers was het weer druk in de Trije te Franeker. Op de lijst enkele zieke afzeggers die gelukkig konden worden vervangen door niet aangemelde kaatsers. Ondanks de grote hoeveelheid kaatsers werd er vlot gewisseld en doorgespeeld zodat voor half 5 de laatste ballen werden geslagen.
De voorzitter kon aan onderstaande kaatsers de prijzen uitreiken:

A-klasse 1. Eddy Sjollema, Harlingen (21-10)
2. Ale Mosselman, Goutum (20-11)
B-klasse 1. Bertus de Jong, Drachten (21-5)
2. Klaas Postma, Heerenveen (21-6)
3. Freek Kuipers, Drachten (21-8)
4. Jan Veenstra, Apeldoorn (21-9)
5. Daan Groen, Hallum (21-10)
6. Harry Oudendag, Sneek (21-11)
7. Tjerk Jorritsma, Tzumarum (21-11)
8. Jelle de Haan, St. Annaparochie (20-11)
9. Pieter Bergsma,  Gytsjerk (20-12)
C-klasse 1. Koop Scholten, De Wylgen (21-9)
2. Hilbrand Schuurmans, Bolsward (21-10)
3. Bouke Jousma, Menaldum (21-13)

De volgende wedstrijd is 5 februari 2010, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven