Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker 21 december 2016 Kerstpartij

De winnaars v.l.n.r.: Johan Sikkema (Emmelooord), Theo Smit (Franeker) en Kees Sikkema (Dronten).

Spannend slot van de competitie bij de Kerstpartij van de 55-plussers.

(Naar aanleiding van een berichtje van Sjirk Overal is er een correctie op de uitslag).

Er konden deze dag ruim 100 kaatsers verwelkomd worden en 16 dames die zich o.a. bezig hielden met het maken van een mooi kerststuk. Op deze traditionele Kerstpartij en laatste partij van het jaar, konden in theorie nog 10 kaatsers winnaar worden van het jaar klassement. Bij aanvang was Tjeerd de Jong de leider, gevolgd door Johan Sikkema die 1 punt minder had maar 3 wedstrijden minder gespeeld had, en Piet Bosgraaf. Na de eerste partij was de derde plaats overgenomen door Tjeerd Bouma. De 2e partij kwam Tjeerd de Jong op een 1-4 achterstand maar wist hij en zijn maten deze toch nog naar zich toe te halen op de stand 5-5 6-6. Omdat Tjeerd Bouma en Johan Sikkema ook hun 2e partij wonnen moest de laatste partij de beslissing brengen. Tjeerd Bouma verloor deze laatste partij terwijl Johan Sikkema ook de derde partij wist te winnen. De laatste partij op de lijst moest de ontknoping brengen. Bij verlies van Tjeerd de Jong zou Johan Sikkema winnaar zijn van het klassement. Het partuur van Tjeerd de Jong liep in het begin wat uit maar moesten toezien dat het toch 4-4 werd. Extra factor bij de partij was de tijdsdruk. Klokslag half 5 wordt afgefloten omdat de zaal dan ontruimd moet worden voor andere sporters. Tjeerd en consorten liepen uit naar 5-4 4-4 toen nog een bovenslag viel op het moment dat de wedstrijd afgefloten werd i.v.m. de tijd. Tjeerd de Jong werd hiermee winnaar van het jaarklassement 2016!

Hieronder de top 10.

Plaats Naam Wedstrijden
gespeeld
Totaal
punten
Eersten
+/-
1 Tjeerd de Jong 23 42 103
2 Johan Sikkema 20 41 103
3 Tom Zuiderhof 21 39 109
4 Tjeerd Bouma 21 39 93
5 Piet Bosgraaf 23 39 57
6 Eeltje Wiersma 22 38 94
7 Sjirk Overal 22 38 61
8 Jan Tuinier 23 38 59
9 Auke Kuiken 20 37 87
10 Johan van der Veen 20 37 80

 De eerste 5 van het eindklassement ontvingen een vleespakket terwijl Tjeerd de Jong de wisselprijs in ontvangst mocht nemen.

De dagwinnaars waren: Johan Sikkema, Kees Sikkema en Durk van der Schaaf. Omdat de dagprijs de unieke 55+ kaatsbal-trofee is wordt deze slechts 1 maal uitgereikt aan een kaatser. Omdat zowel Johan als Kees Sikkema deze al een keer gewonnen hadden, mocht nu Durk van der Schaaf de prijs in ontvangst nemen.

Alle bovenstaande prijzen werden uitgereikt door de directeur van de KNKB, Geert Faber.

Door onze voorzitter Piet Bosgraaf werden de volgende prijzen uitgereikt,  in de verschillende klassen verdeeld onder onderstaande kaatsers:

A-klasse: 1. Kees Sikkema – Dronten
2. Durk van der Schaaf – Stiens
3. Hans Hilarides – Sint Jacobiparochie
B-klasse: 1. Johan Sikkema – Emmeloord
2. Jelle Velsma – Tzummarum
3. Lieuwe Bosch – Tzum
4. Harry Oudendag – Hommerts
5. Pieter Bergsma – Gytsjerk
6. Koop Scholten – De Wylgen
C-klasse: 1. Theo Smit – Franeker
2. Tjeerd de Jong – Witmarsum
3. Anne Baarda – Menaldum

 

Scroll naar boven