Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 21-06-2023

De winnaars v.l.n.r. Anne Baarda, Ludwig Seerden en Jan Boorsma.

Broeierig warm op It Sjûkelân

Na de buien gisteravond scheen het zonnetje over It Sjûkelân. Door het vocht werd het wel broeierig warm voor de 63 kaatsers. Vooral bij de 3e omloop was bij de meesten de fut er wel uit.
Nadat de dames van de catering – die de hele dag in de schaduw hadden gezeten – in het zonnetje waren gezet met een bosje bloemen voor hun inzet ontvingen onderstaande kaatsers een prijs. De kranswinnaars ontvingen daarnaast nog een herinneringsmedaille aan deze dag.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Ludwig Seerden, Franeker (21-3)
2. Eddy Sjollema, harlingen (21-7)
3. Germ de Graaf, Noardburgum (21-9)
4. jan Sijtsinga, Heerenveen (21-10)
B-klasse1. Jan Boorsma, Menaldum (21-6)
2. Piet Bierma, Dronten (21-9)
3. Anne Brouwer, Wommels (21-9)
4. Anne Dijkstra, Waaxens (21-9)
5. Teake Koster, Harlingen (20-11)
C-klasse1. Anne Baarda, Menaldum (21-8)
2. Piet Bosgraaf, Drachten (21-14)
3. Piet Bouma, Joure (21-14)

Volgende wedstrijd is op 5 juli 2023, op Sonnenborch in Leeuwarden, aanvang 09:50 uur.

Hieronder een kleine impressie van een gezellig Sjûkelân.

Scroll naar boven