Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 20 oktober 2021

De prijswinnaars v.l.n.r.Jaap Zondervan, Eeltje Wiersma, Heinz Palsma en Jan Kwast.

4x de krans in Franeker.

Ruim 70 kaatsers waren naar Franeker gekomen om weer de strijd met elkaar aan te gaan. In de uitgedunde C-klasse waren slechts 4 partuur. Hier kunnen nog wel een paar kaatsers bij. Ongeacht de leeftijd kan er altijd nog op nivo gekaatst worden. In de hal ook nog droog en lekker warm. Er waren in deze klasse 2 prijswinnaars met dezelfde aantallen eersten en punten voor en tegen dus 2 kransen te vergeven in deze klasse.

In de A en B-klasse wat meer deelnemers zodat er ook meer prijzen te verdelen waren. Na afloop ontvingen onderstaande kaatsers een prijs:

A-klasse
1. Eeltje Wiersma, Berlikum
2. Roel Sijbesma, Oosterend
3. Ludwig Seerden, Franeker

B-klasse
1. Jan Kwast, Harlingen
2. Nanne Tichelaar, Achlum
3. Henk Bloemsma, IJsselmuiden
4. Johan van der Veen, Oentsjerk
5. Anne Dijkstra, Leeuwarden
6. Jan Veenstra, Apeldoorn
7. Oeds Broersma, Witmarsum

C-klasse
Gedeeld 1e prijs
Jaap Zondervan, Menaldum en Heinz Palsma, Sexbierum

De volgende wedstrijd is op 3 november 2021 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven