Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 20 november 2019

De winnaars v.l.n.r. Douwe Broersma, Henk Porte en Bauke Jousma.

Trieste dag bij de 55+
Triest weer onderweg naar de Trije in Franeker. Dikke mist over de weilanden. Onderweg de gedachten bij Tjeerd de Jong die ons veel te vroeg ontvallen is.
Nooit heeft hij een partij gemist. Als een echte kaatser in het veld de tegenstander (altijd in het nette) wat sarren met een kwinkslag.
Kaatsen kerend door zich – zoals Jan Braaksma eens omschreef bij de 55+ – ‘as in sek stront falle te litten’. Zoals gebruikelijk starten we de dag met 103 kaatsers die een minuut stilte houden voor Tjeerd.

Hierna werd er weer als vanouds gekaatst. Net na half vijf werden de laatste 2 partijen afgeblazen door de voorzitter i.v.m. het tijdstip.
Dezelfde voorzitter reikte aan onderstaande kaatsers de vleesprijzen en kansen uit:

A-klasse 1. Henk Porte, Leeuwarden (21-9)
2. Rick Vlieger, Harlingen (21-11)
B-klasse 1. Douwe Broersma, Midlum (21-2)
2. Jan Bootsma, Wommels (21-6)
3. Nanne Tigchelaar, Achlum (21-6)
4. Klaas Postma, Heerenveen (21-8)
5. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-9)
6. Jan Oosterhaven, Franeker (21-12)
7. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-12)
8. Daan Groen, Hallum (21-13)
9. Jelle de Boer, Wommels (20-16)
C-klasse 1. Bouke Jousma, Menaldum (21-3)
2. Jan Hoekstra, Giekerk (21-4)
3. Harke Anema, Witmarsum (21-6)
4. Evert Heeg, Oosterlittens (21-8)
5. Siebe van der Zee, Lelystad (21-10)

De volgende wedstrijd is op 4 december 2019, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven