Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 20 april 2022

De winnaars v.l.n.r. Pieter Bergsma, Anne Brouwer en Klaas Postma,

Winterkaatsen afsluiting bij de 55+.

Vandaag werd de laatste partij van het winterseizoen 2021-2022 gekaatst in de Trije in Franeker, hoewel het buiten eigenlijk heerlijk weer was om buiten te kaatsen. Met 74 parturen op de lijst werd er zo vlot door gekaatst dat we om 4 uur klaar hadden kunnen zijn maar de laatste partij werd nog een spannende lange partij.
Het partuur Tjerk Jorritsma/Lieuwe Visser konden tegen het partuur Oeds de Roos/Wim Jousma op de stand 5-0 de winst nog niet naar zich toe trekken. De laatst genoemden vochten zich een paar keer op 6-6 terug naar 5-5. In het laatste eerst konden ze niet meer genoeg geven om voor een stunt te zorgen en gingen ze er alsnog af op 5-5 6-2.

Halverwege de dag werden alle partijen nog even stil gelegd. Omdat dit anders nooit gebeurd werd al gevraagd wie er was overleden. Gelukkig was dat niet het geval maar werd oud voorzitter van de 55+, Piet Bosgraaf naar voren geroepen door de huidige voorzitter Ludwig Seerden. Deze haalde aan dat Piet Bosgraaf tijdens de viering van het 25-jarig jubileum op 19 december 2019 al was geridderd voor zijn inspanningen voor de 55+. Om die onderscheiding niet in glans te laten verschieten van datgene wat de Commissie nog voor hem in petto had en gehinderd door het hele Corona virus gedoe werd Piet Bosgraaf vandaag alsnog benoemd tot erelid van de 55+. Hem werd onder de woorden ‘Het heeft de Commissie 55+ behaagt…..’ de bijbehorende speld aangebracht op zijn 55+ kaatsshirt.

 

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Anne Brouwer, Wommels (21-9 18-6)
2. Johan Hinrichs, Harlingen (21-9 18-10)
3. Jan de Jong, Menaldum (21-11)
4. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-13)
5. Eddy Sjollema, Harlingen (21-14)
B-klasse1. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-9 18-6)
2. Jan de Vlas, Franeker (21-9 18-10)
3. Sieger Siderius, Dronten (21-10)
4. Nanne Tigchelaar, Achlum (21-10)
5. Lieuwe Visser, Franeker (21-15)
C-klasse1. Klaas Postma, Heerenveen (21-4)
2. Jan Postmus, Leeuwarden (21-8)

Volgende wedstrijd op 11 mei 2022, aanvang 10:00 uur op Sonnenborgh te Leeuwarden.

Scroll naar boven