Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 20-03-2024

De winnaars v.l.n.r. Jelle Velsma, Simon Grijpstra en Piet Stellingwerf.

Voor aanvang van de wedstrijd werd er een moment stil gestaan bij het overlijden op 99-jarige leeftijd van oud-kaatser Willem van der Meulen uit Drachten. Tot eind 2014 kaatste Willem nog mee en reed daarna nog 7 jaren mee met andere kaatsers om dan plaats te nemen op de telegraaf. Ter ere van Willem werd er een telegraaf naar hem vernoemd in de Trije in Franeker waarna er ter nagedachtenis een minuut stilte werd gehouden.

Hierna ging de strijd weer los met 64 kaatsers op de lijst. In tegenstelling tot de vorige keer moest de laatste partij afgeblazen worden om half vijf. In de B-klasse 3 kaatsers met evenveel eersten voor als tegen leverde weer het nodig rekenwerk op met het tellen van de punten.

Wie heeft de blauwe kaatswant van Oeds de Roos meegenomen?
De blauwe want van die persoon heeft Oeds meegenomen!

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-8)
2. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-9)
3. Jan de Jong, Menaldum (21-11)
4. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-11)
B-klasse1. Jelle Velsma, Tzumarrum (21-9 18-6)
2. Jan Bootsma, Franeker (21-9 18-14)
3. Wim Jousma, Tietjerk (21-9 18-14)
C-klasse1. Simon Grijpstra, Siddeburen (21-9)

Volgende wedstrijd op 3 april 2024, in De Trije te Franeker aanvang 09:50 uur,

Scroll naar boven