Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 19 februari 2020

 

De winnaars v.l.n.r. Gerard Voogd, Piet Stellingwerf en Peter Siemensma

Weer veel kaatsers, maar mooi op tijd klaar.
Deze keer waren er 98 kaatsers naar De Trije gekomen om te strijden in de A, B en C-klasse. Voorafgaand aan het kaatsen vroeg Jan Veenstra even aandacht voor een 3-tal kaarten die getekend konden worden om de betreffende zieken even een oppeppertje te sturen. In tegenstelling tot vorige keren waren er nu veel partijen die op 7-0, 7-1 en 7-2 werden beslist. Dit had tot gevolg dat er een vlot verloop zat in de partijen. Sneu voor de verliezers maar sommigen waren met 2-7, 2-7 en nogmaals 2-7 dan ook wel heel consequent aan het verliezen.
In de A-klasse was het aan het eind spannend. Met 3 winnaars met elk 21 eersten voor en 6 eerste tegen moest er flink gerekend worden om aan de uiteindelijke krans winnaar te komen. Ook in de B-klasse zat er 1 slag winst in een eerst verschil tussen de 1e en 2e prijs.

Uiteindelijk werden de onderstaande kaatsers gehuldigd:

A-klasse 1. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-6 18-2)
2. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-6 18-8)
3. Germ Hallema, Jorwert (21-6 18-12)
B-klasse 1. Peter Siemensma, Bolsward  (21-6 18-6)
2. Wim Jousma, Tietjerk (21-6 18-8)
3. Frans Alberda, Harlingen (21-8)
4. Jelle Velsma, Tzummarum (21-10)
5. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-10)
6. Nanne Tigchelaar, Achlum (21-11)
7. Siebe van der Zee, Lelystad (21-11)
8. Harry Oudendag, Sneek (21-14)
C-klasse 1. Gerard Voogd, Harlingen (21-8)
2. Andries Engbrenghof, Franeker (21-9)
3. Roel ZIjlstra, Menaldum (21-10)

De volgende wedstrijd is 11 maart 2020, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven