Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 19-12-2018

De winnaars van 19-12-2018

De winnaars v.l.n.r. Ludwig Seerden (winnaar eindklassement), Anne van der Werf, Jan de Jong en Klaas Postma.

Jaarafsluiting met Kerstpartij 55+

Met 96 kaatsers sloten de 55-plussers het jaar traditioneel af met de Kerstpartij. De laatste jaren werden hier nog de laatste punten voor het eindklassement nog gescoord en zorgden voor de beslissing. Dit jaar echter was de winnaar in de persoon van Ludwig Seerden uit Franeker al bekend. Ludwig ontving uit handen van Piet Bosgraaf de wisseltrofee. Met een wedstrijd minder gespeeld en 8 punten voorsprong op nummer 2 Piet Stellingwerf uit Harlingen was het verschil overduidelijk. Beide mannen kregen evenals de nrs. 3 Tjeerde Jong uit Witmarsusm en nr. 4 Johan van der Veen uit Oentsjerk een rollade. Freek Kuipers uit Drachten werd 5e en krijg zijn rollade thuis gebracht.

De winnaars van de afgelopen 3 jaren ontvingen nog een herinneringsteken. Het ging hier om Jan Houwer (2015), Tjeerd de Jong (2016) en Tom Zuiderhof (2017).

Er werd daarnaast ook nog gestreden om de dagprijzen. Hieronder de winnaars:

A-klasse: 1. Jan de Jong, Menaldum (21-4 18-6)
2. Jan Volbeda, Sexbierum (21-4 18-10
3. Roel Sijbesma, Oosterend (21-6 18-4)
4. Germ Hallema, Jorwert (21-6 18-6)
5. Ludwig Seerden, Franeker (21-8)
6. Jan Houwer, Bolsward (21-10)
B-klasse: 1. Klaas Postma, Heerenveen (21-4)
2. Jan Bootsma, Wommels (21-7)
3. Lammert Miedema, Diemen (21-9)
4. Piet Bierma, Dronten (21-11)
5. Jan Spoelstra, Franeker (21-12)
C-klasse: 1. Anne van der Werf, Sneek (21-9)
2. Jan de Jong, Dronrijp (21-10 18-2)
3. Sjoerd Nicolai, Witmarsum (21-10 18-10)

De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met muziek van Jan Houwer en Evert Heeg. Ook was er nog een buffet van de plaatselijke Chinees wat iedereen zich goed liet smaken.

De volgende wedstrijd is op 2 januari 2019, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

De Commissie 55+ wenst alle kaatsers prettige feestdagen en een gezond en sportief 2019 toe.


Ludwig Seerden ontvangt de wisselprijs als winnaar van de competitie 2018.


Deze partij werd mede gesponsord door AH Wassenaar uit St. Annaparochie.


De dames maakten weer hun jaarlijkse Kerststukje.


Met dank aan Wietske en Janny.

De 55+ band Jan Houwer en Evert Heeg.


De Chinese hap smaakte weer voortreffelijk.

Scroll naar boven